Larsen Råd & Sparring

socialrådgivning

Erfaren Socialrådgiver

Jeg har 13 års erfaring som myndighedssagsbehandler, på det specialiserede voksenområde. Jeg tilbyder realistisk rådgivning og sparring til dig og/eller dine pårørende.

 

Socialrådgivning

Du kan forvente at jeg rådgiver om de juridiske muligheder i din konkrete sag, samt om generelle sagsbehandlingsprocedurer.

 

Kontakten til din kommune

Du kan forvente at jeg støtter dig og din pårørende i kontakten med kommunen.

Mit udgangspunkt er at skabe en gensidig konstruktiv kontakt til din kommune. 

Det er for mig vigtigt at du efterfølgende kan fortsætte et godt samarbejde med din kommune. Et godt samarbejde med kommunen betyder, at vi sammen stiller relevante spørgsmål og krav til sagsbehandling i din  kommune. 

 

Bisidder

Du kan forvente, at jeg som bisidder støtter dig i mødet med kommunen. Jeg støtter blandt andet dig i at få sagt det som er relevant i din situation. 

Du kan med mig,  som bisidder, forvente at jeg  tager noter og i nogle tilfælde vil jeg med din accept spørge ind til kommunens praksis. 

Jeg opsummerer mødet i et opsummerende notat til dig.

 

En status på 2023 “ Hvad kan man egentlig forvente af en privat socialrådgiver?”

Pris

  
 

Rådgiver timer + Kørsel

875kr pr. time inkl. moms / 4,7kr pr km inkl. moms

Rådgivertimer - Der betales for den faktiske tid, der bliver brugt. Kørsel - Der køres efter den hurtigste rute i kørsels app: Ved offentlig transport opkræves faktisk omkostning.

 

Depositum

875 kr inkl. moms

Ved godkendelse af aftale om privat socialrådgivning indbetales der et depositum.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.