Walk and Talk

Walk and Talk

Rådgivning og sparring mens vi går 45-50 minutter. Hareskoven er vores samtalerum. Vi starter og slutter ved Hareskov st.


 


Walk and Talk
Walk and Talk

Walk and Talk er for dig, der har behov for et frirum til at tale og for dig der er har svært ved at komme videre med en problemstilling.


Walk and Talk som metode


Med Walk and Talk aktiveres begge hjernehalvdele, det betyder at vores muligheder for at finde nye løsninger på “gamle udfordringer” optimeres.


Walk The dog and Talk
Walk the dog and talk

Jeg kombinere mine socialrådgiver kompetencer i form af social-faglig viden og samtaleteknik med bevægelse for netop at du skal få det bedste ud af vores samtale.


Skoven som samtalerum


Jeg har valgt at Skoven ved Walk and Talk udgør vores samtale rum, således at stimulere og inspireres af naturligt lys og frisk luft.


Walk the dog and Talk 


Jeg tilbyder, Walk and Talk med hund. Hunden har ingen terapeutisk træning men kan være et fælles tredje som særligt i samtaler med unge kan have en positiv effekt.


 


 Kontakt

Larsen Råd & Sparring

Tina@larsenraadogsparring.dk 

29108029

CVR: 41690127

Dansk socialrådgiver forening
Medlem af Dansk socialrådgiverforening
Copyright © All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.