Walk and Talk

Walk and Talk

Walk and Talk er for alle fra 13 år. Alle der har behov for et frirum til at tale om livets store og små udfordringer.

Walk and Talk som metode

Med Walk and Talk aktiveres begge hjernehalvdele. Det betyder, at vores muligheder for at finde nye løsninger på “gamle udfordringer” kan blive nemmere.

 

Ved Walk and Talk  kombinere jeg, mine socialrådgiver kompetencer i form af social-faglig viden og samtaleteknik med bevægelse. Det er vigtigt for mig at du få det bedste ud af vores samtale.

Skoven som samtalerum

Jeg har valgt, at Hareskoven udgør vores samtale rum, formålet er skoven kan stimulere og inspirer, derudover får vi et naturligt lys og frisk luft.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.